LIÊN HỆ TƯ VẤN

GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT TÌM KIẾM – CLICK

Basic

VNĐ 5,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 500 - 800 lượt tìm kiếm
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Advanced

VNĐ 10,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 900 - 1.800 lượt tìm kiếm
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Pro

VNĐ 20,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 2.000 - 2.800 lượt tìm kiếm
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO QUẢNG CÁO HIỂN THỊ – CLICK

Basic

VNĐ 5,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 4.500 - 7.000 lượt click
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Advanced

VNĐ 10,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 8.000 - 14.000 lượt click lượt tiếp cận
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Pro

VNĐ 20,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 16.000 - 25.000 lượt click
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

GÓI DỊCH VỤ TÍNH THEO LƯỢT XEM - VIEW

Basic

VNĐ 5,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 18.000 - 28.000 lượt xem
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Advanced

VNĐ 10,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 28.000 - 42.000 lượt xem
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả

Pro

VNĐ 20,000,000
Gói
 • Xây dựng content
 • 42.000 - 88.000 lượt xem
 • Tư vấn KH mục tiêu nhắm chọn
 • Theo dõi và tư vấn
 • Báo cáo/ Thống kê hiệu quả