LIÊN HỆ TƯ VẤN

BÁO GIÁ DỊCH VỤ EMAIL MARKETING

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH EMAIL MARKETING.

Thông tin Khách hàng cần cung cấp cho chiến dịch Email MKT :

  • Sender name (Tên người gửi): Hiển thị tên thương hiệu, nhãn

hàng, người gửi khi người dung cuối nhận được Email

  • Send Mail (Email gửi): Email hiển thị khi người dùng cuối nhận

được mail.

  • Reply Mail (Email nhận): Email nhận được thông tin khi người dùng cuối phản hồi
  • File data Danh sách Khách hàng gồm Email và các trường cá nhân hóa
  • File HTML ( tiêu chuẩn : ngang 650px, dung lượng không quá 1MB)

 Trường hợp KH cung cấp Hình ảnh + Content được bố cục sẵn => VIVAS sẽ gửi lại File HTML để xác nhận ( 1-2 ngày)

  • Tiêu đề Mail
  • Thời gian gửi mail